Nedladdningar

Jönköping - Eftertraktat logistikläge

Efterfrågan växer på bra logistiklösningar. Det märks inte minst i Jönköping, dit möjligheten att nå den nordiska marknaden inom 24 timmar lockar många företag. Snart står Verdions hållbara logistikanläggning i snabbväxande Södra Stigamo klar.

Behovet av konkurrenskraftiga logistiklösningar fortsätter att öka. Utvecklingen av e-handeln och tillgång till lager för att säkra leveranskedjor är två av flera faktorer som gör att efterfrågan växer på lokaler med strategisk placering. I en del förstklassiga lägen hotar markbrist – det börjar helt enkelt bli fullt.

– Efterfrågan på ytor i bra lägen ökade närmast explosionsartat under pandemin, och den trenden är fortfarande på uppåtgående trots att det nu är ekonomiskt mer utmanande tider, säger Johan Nihlmark, nordisk affärsutvecklingschef på Verdion.

En av de platser där boomen märks allra tydligast är Jönköping. Tack vare stadens strategiskt centrala placering och utmärkta väg-, järnvägs- och flygförbindelser kan man försörja Norge, Danmark och Finland med dagen efter-leveranser härifrån. Den välutbyggda infrastrukturen gör det möjligt att nå 70 procent av Sveriges befolkning inom fyra timmar.

– Jönköping har ett unikt bra läge – och det märks på takten av nyetableringar. De senaste sex åren har här byggts närmare 600 000 kvadratmeter logistik, varav ett par hundra tusen kvadratmeter bara i år. Efterfrågan ökar i takt med att allt fler företag inser att det är här man ska vara, inte minst om man har distribution till Sverige eller Norden, säger Johan Nihlmark.

Kraftig tillväxt

I Södra Stigamo, 15 kilometer söder om centrala Jönköping, är tillväxten tydlig. För några år sedan fanns här inget annat än skog och kullar, men idag är området nästan fullt utbyggt.

– Södra Stigamo har formligen exploderat; här har utvecklingen gått snabbare än jag någonsin hade kunnat förutse. För företag som vill komma till ett av Nordens starkaste logistiklägen är det hög tid att säkra upp yta, säger Johan Nihlmark.

I slutet av året kommer Verdion Park Jönköping Stigamo att stå redo för inflyttning. Den 20 500 kvadratmeter stora logistikanläggningen är utformad för att vara verksamhetseffektiv och byggs i enlighet med höga standarder för energieffektivitet och hållbarhet.

– Tidigare var kostnadseffektivitet alltid hyresgästernas främsta fokus, men numera är det lika viktigt att säkerställa en byggnad som är miljöeffektiv. För oss är det självklart att certifiera alla våra fastigheter högt miljömässigt, säger Johan Nihlmark, och fortsätter:

– Verdions team har byggt många miljoner kvadratmeter logistik. De har den erfarenhet och det tekniska kunnande som krävs för att leverera komplexa projekt som möter de utmaningar och behov som dagens hyresgäster har. Verdion Park Jönköping Stigamo är inget undantag.

Faktaruta om Verdion:

Verdion är en fastighetsinvesterare, fastighetsutvecklare och kapitalförvaltare, specialiserad på industri- och logistiksektorn och verksam i hela Europa. Verdion har en pipeline på över 1,5 miljoner kvadratmeter. De har sitt huvudkontor i London samt kontor i Göteborg och Stockholm.

www.verdion.com

Begär återuppringning

*Du måste fylla i kontaktfälten innan du skickar in.